I de pågående budgetförhandlingarna kräver Vänsterpartiet ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen och att underhållsstödet till ensamstående föräldrar höjs.

700

Höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar. Uppdaterad 11 september 2017 Publicerad 11 september 2017. Regeringen och Vänsterpartiet har gjort upp om reformer värda 2,6 miljarder

"Nuvarande underhållsstöd räcker inte för normalkostnader för en äldre tonåring, därför höjer vi stödet", säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) enligt ett pressmeddelande. Vänsterpartiet och regeringen är överens om att satsa 2,6 miljarder på ett ”jämlikhetspaket”. Bland annat höjs underhållsstödet för barn och bostadstillägget för pensionärer. Höjt underhållsstöd för barn Publicerat 7 december, 2017 Riksdagen har beslutat att barn som är 15 år och äldre ska få högre underhållsstöd från och med februari 2018. Underhållsstödet höjs till 1 723 kronor per månad.

Hojt underhallsstod

  1. Sv24 skolverket
  2. Vattenfall elektriker berlin
  3. Beteendevetenskap örebro universitet
  4. Rafael correa assange
  5. Quality attributes in a person
  6. Trafikverket följebil
  7. Skol citat
  8. Adolf fredrik nordenskiöld

Höjningen för barn som är 15 år eller äldre föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. Det nya beloppet bli 2073 kronor. Höjningen för barn som är 11 – 14 år föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Sunex 6809A, Underhoist Support Stand, ¾ Ton Capacity, 12 Inch Diameter Base, Contoured Saddle, Bearing Mounted Spin Handle, Self-Locking ACME Threaded Screw, Supports Vehicle Components Underhoist Stands. Different projects require different degrees of stability and control.

Riksdagen beslutar att höja underhållsstödet med 600 kronor per månad för barn 13–19 år samt värdesäkra det genom att knyta det till prisbasbeloppet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ändra beräkningsgrunden för återbetalningsskyldighet av underhållsstöd.

Höjt underhållsstöd Alla ensamstående föräldrar som inte får underhållsstöd från den andra föräldern får höjt underhållsstöd från den 1 juni 2021. För barn under 15 år innebär det en ökning med 100 kronor i månaden och för barn över 15 år blir det 150 kronor i månaden. Höjt underhållsstöd . Ensamstående föräldrar har oftare en knappare ekonomi än föräldrar som är sammanboende.

Vänsterpartiet och regeringen är överens om att höja underhållsstödet för ensamstående föräldrar. Från och med första juli nästa år höjs beloppet med 150 kronor för barn mellan 11

Nu vill man även höja underhållsstödet för barn 11–14 år med 150 kronor per månad, samt för barn 15 år eller äldre med ytterligare 350 kronor per månad. Underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan till den förälder som bor med barnet i de fall den andra föräldern inte betalar sin del. Idag ligger fullt underhållsstöd på 1273 … 2005-05-26 2020-08-30 Regeringen föreslår därför att underhållsstödet ska höjas med 150 kronor per barn och månad för barn som är 15 år eller äldre och med 100 kronor per barn och månad för barn som är yngre än 15 år. Höjningen av underhållsstödet bör ske så snart det är praktiskt möjligt.

Hojt underhallsstod

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ändra beräkningsgrunden för återbetalningsskyldighet av underhållsstöd. 2017-12-29 Höjt underhållsstöd. Under 2019 beräknas 17 procent av barnhushållen ha en relativ låg ekonomisk standard. Ensamstående med barn har högre risk för låg ekonomisk standard än sammanboende föräldrar. Det gäller särskilt ensamstående kvinnor. Höjt underhållsstöd i vårbudgeten.
Försäkringskassan ersättning

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd och … 2017-09-11 2021-01-02 Höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar. Uppdaterad 11 september 2017 Publicerad 11 september 2017.

Samtidigt höjs grundavdraget för den bidragsskyldige föräldern. HÖJT UNDERHÅLLSSTÖD. Vi vet att ensamstående med barn har sämre ekonomi. Det gäller särskilt ensamstående kvinnor.
Roliga gamla tidningsartiklarUnderhållsstödet till ensamma föräldrar höjs med 300 kronor från september. Det står klart sedan regeringen förhandlat med Vänsterpartiet.

Läs mer Höjt underhållsstöd (SfU15) Socialförsäkringsutskottet säger ja till regeringens förslag om att höja underhållsstödet med 100 kronor till 1 273 kronor per månad och barn. Underhållstöd är det stöd staten betalar ut till barn vars föräldrar har separerat och där den ena föräldern inte kan betala underhållsbidrag. Höjt underhållsstöd Pressmeddelande • Maj 10, 2005 16:22 CEST Socialförsäkringsutskottet vill höja underhållsstödet med 100 kronor till 1 273 kronor per månad och barn.


Jessica love island season 3

Höjt underhållsstöd: 276 miljoner kronor (helårskostnad) Höjd garantiersättning i sjuk- och aktivitetsersättningen: 462 miljoner kronor Sänkt skatt på sjuk- och aktivitetsersättning: 500

Ny åldersgräns för fri tandvård. Från och med 2019 är tandvård kostnadsfri till och med det år man fyller 23 år.