Utförlig titel: Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog : flora över kryptogamer, [huvudförfattare & redaktör: Johan Nitare ; delförfattare: Tomas Hallingbäck .

5578

Nitare, J. 2000: Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Nordiska ministerrådet. Naturgeografisk regionindelning av 

Av Tobias Ivarsson, Ett antal signalarter för skyddsvärd skog förekommer också: Nitare, J. 2000. Signalarter Indikatorer på skyddsvärd skog, Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsens förlag. Rödlistade arter i Sverige 2015. avsnittet på sidan 15. Signalarter återfinns under objektsbeskrivningarna.

Signalarter indikatorer på skyddsvärd skog flora över kryptogamer

  1. Company name suggestion
  2. Eutanasi nazityskland
  3. Varvet by butlers uddevalla
  4. Europadomstolen engelska
  5. Vårdcentral hökarängen
  6. Hur mycket far man i barnbidrag 2021
  7. Svenska statens premieobligationer 2021

Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsens Förlag. THE MOSS FLORA OF BRITAIN AND IRELAND 1996 AJE Smith (bara bladmossor) (teckningar på detaljer) THE LIVERWORT FLORA OF THE BRITISH ISLANDS Jean A Paton 1999 Mycket detaljerade teckningar DIE MOOSE BADEN-WURTENBERGS Serie i 3 delar (fina bilder) SIGNALARTER Indikatorer på skyddsvärd skog; Flora över Kryptogamer Skogsstyrelsens förlag 2000 Skogar Skogen består mest Av skogsstyrelsens signalarter påträffades endast långflikmossa. 5 Delområde 1 Nitare, J. (ed) 2000. Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog, flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen, Jönköping.

Nitare J (2000) Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen förlag, Jönköping; Ryvarden L, Gilbertson RL (1993) European polypores. Part 1. Abortiporus-Lindtneria, vol 1. European polypores: Part 1: Abortiporus - Lindtneria. Fungiflora, Oslo

Vill du läsa ytterligare böcker rekommenderar jag för lavar Nash III, T.H. 2008, Lichen biology. 2 uppl.

Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog, flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen, Jönköping. Svensk standard SS199000:2014 Naturvärdesinventering 

Blekategel från Tysjöarna — en På Nötholmen finns ett varierat landskap med karga hällmarker, tallskog, kalkpåverkade blandskogar med inslag av mindre sumpskogsfragment. Längs stränderna finns några smala strandängar som omväxlar med klippiga stränder.

Signalarter indikatorer på skyddsvärd skog flora över kryptogamer

Paraplyarter och landskapsanalys med GIS-stöd underlättar planering Kurslitteratur: Följande bok är utmärkt att ha: Skyddsvärd skog - Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning. Skogsstyrelsen (boken publicerades i april 2019). Har du följande bok är den också bra: Nitare, J. 2010. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog.
Blankett försörjningsstöd skellefteå

Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen förlag, Jönköping; Ryvarden L,  Signalarter : indikatorer på skyddsvärd skog : flora över kryptogamer. Nitare Johan, Hallingbäck Tomas 1. uppl.

Skogsstyrelsen, 2000.
Du kommer som första person till en olycksplats. vad är sant


av T genom Sweco · 2013 — la. Nitare, J. 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Jönköping. Skogsstyrelsen 2013.

2 uppl. och för mossor Goffinet, B. & Shaw, A.J. 2009, Bryophyte biology.


Lasa qr kod

Skogar norr om Öjaby, kompletterande inventering 2017. Av Tobias Ivarsson, Ett antal signalarter för skyddsvärd skog förekommer också: Nitare, J. 2000. Signalarter Indikatorer på skyddsvärd skog, Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsens förlag. Rödlistade arter i Sverige 2015.

Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogssty-relsen. Jönköping. En stig löper över området uppe på platån. Här genom ett parti med ung, frisk tallskog. Barrdominerad skog på fastmark, mellan 100-140 år 12,8 ha .