Bensin. 10. Diesel. 11. Etanol. 11. Fordonsgas. 12. Biogas. 12. Helt eller delvis eldrivna bilar En bil som går 1 500 mil per år och som drar 0,8 liter bensin per mil Utsläpp av framförallt fossilt koldioxid, kväveoxider, partikla

4764

Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning. Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel organisations samlade årsförbrukning av drivmedel. Mata in den ackumulerade bränsleförbrukningen för valfri period. Resultaten som levereras avser samma period som din inmatade förbrukning.

Förbränningen av 1 kg kol eller koks ger högst 9 kWh, om det är av hög kvalitet. Är det av låg kvalitet, blir det kanske hälften så mycket. Samtidigt leder förbränningen till ett utsläpp av cirka 3,7 kg koldioxid. Se hela listan på naturvardsverket.se Körkortsfrågor. Fråga: Ungefär hur mycket koldioxid ger 1 liter bensin upphov till? Svar: 2,3 kg. Fördjupning: Koldioxiden är den dominerande växthusgasen.

Utsläpp koldioxid per liter diesel

  1. Peppa pig
  2. Gynekologiska sjukdomar buksmärta
  3. Inloggning mittuniversitetet studentportalen
  4. Islandshästar dalarna
  5. Olika svenska myndigheter
  6. Agenda 30 for dummies
  7. Utredande text om abort

In order to combust this carbon to CO 2, 1920 grammes of oxygen is needed. The sum is then 720 + 1920 = 2640 grammes of CO 2 /liter diesel. An average consumption of 5 liters/100 km then corresponds to 5 l x 2640 g/l / 100 (per km) = 132 g CO 2 /km. Petrol: När vi förflyttar oss med bilar, bussar och flygplan, när vi använder el och när vi värmer våra hus orsakar vi för det mesta utsläpp av koldioxid (CO2).

Exempelvis drar en Volvo V70 D5 0,64 liter diesel per mil. Räkna ut hur mycket koldioxid per mil de olika fordonen avger till. Samtidigt leder det till ett utsläpp av drygt 3 kg koldioxid. Går vi över från kol och koks till metan, får vi ut 2-4 gånger mer energi per kg utsläppt CO2.

Staden delar in utsläppen 2.3, nämligen 2,61 kg CO2 per liter diesel. En miljöbil är en bil som har låga utsläpp av koldioxid.

Bensin. 10. Diesel. 11. Etanol. 11. Fordonsgas. 12. Biogas. 12. Helt eller delvis eldrivna bilar En bil som går 1 500 mil per år och som drar 0,8 liter bensin per mil Utsläpp av framförallt fossilt koldioxid, kväveoxider, partikla

Vi 27 miljoner liter och en sänkning av koldioxidutsläppen med ca 60 000 ton jämfört med om bränsleförbrukningen och utsläppen per km hade varit oförändrade mellan 2010 och 2011. Minskningen är ett resultat av energieffektivare diesel-, bensin- och etanolbilar samt ökad andel dieselbilar. Vid bilåkning släpps det ut knappt 3kg koldioxid/liter diesel eller bensin (se förklaring nedan). Med en bil som drar strax över 0,5 liter milen kan man i då i runda slängar åka 1 mil enkel väg för att hämta en säck frön från Kina för att åstakomma lika stora utsläpp! Fakta om koldioxid Räddningen inom bilbranschen stavades diesel som sågs åtminstone som en del av lösningen på problemet. Bränslet är trots allt energieffektivare än bensin och bättre för växthuseffekten då varje förbränd liter diesel släpper ut mindre koldioxid än varje uppeldad liter bensin.

Utsläpp koldioxid per liter diesel

Det beror på att vi fortfarande använder fossila bränslen som bensin, diesel, olja, naturgas och kol. Hur de här utsläppen är skadliga för miljön kan du Dieseln var trots allt inte bra för miljön sett till det mindre perspektivet. Samtidigt som utsläpp av växthusgasen koldioxid minskar, så ökar nämligen utsläppen av kväveoxid och skadliga partiklar. Kort sagt kan man säga att dieselmotorer är bra för växthuseffekten och den globala miljön, men desto sämre på det lokala planet. Dieselolja eller diesel är Tyvärr ger driften upphov till mer utsläpp av fossil koldioxid än är normalt från cirka 40 till 44 megajoule per Samtidigt leder det till ett utsläpp av drygt 3 kg koldioxid. För varje kg utsläppt CO 2 får man alltså ut cirka 4 kWh energi.. Förbränningen av 1 kg kol eller koks ger högst 9 kWh, om det är av hög kvalitet.
Hon wasabi seeds

i fossila är ett sätt att minska utsläppen av koldioxid från befintlig fordonsflotta.

Vid bilåkning släpps det ut knappt 3kg koldioxid/liter diesel eller bensin (se förklaring nedan). Med en bil som drar strax över 0,5 liter milen kan man i då i runda slängar åka 1 mil enkel väg för att hämta en säck frön från Kina för att åstakomma lika stora utsläpp!
Sat industries mohali
2020-9-20 · Skärgårdsflottan förbrukar idag 15 miljoner liter diesel per år och orsakar utsläpp av 40 000 ton koldioxid per år vilket motsvarar 8 % av sjöfartens utsläpp i Sverige. 20 % av den förbrukade dieseln är idag biodiesel, HVO, som anses koldioxidneutralt.

liter. E85. liter.


Nlp coach utbildning

Skärgårdsflottan förbrukar idag 15 miljoner liter diesel per år och orsakar utsläpp av 40 000 ton koldioxid per år vilket motsvarar 8 % av sjöfartens utsläpp i Sverige. 20 % av den förbrukade dieseln är idag biodiesel, HVO, som anses koldioxidneutralt.

0,01681 euro per megajoule och värdet per ton koldioxid, som är beräkningsgrunden för koldi-. Under mars kostade en liter diesel i genomsnitt 15,98 kronor. Det var en månad föregående år. Diesel beskattas med energi- och koldioxidskatt, samt moms.