bedöm min utredande text. Jag ska skriva en utredande text om minoritetsspråk skulle gärna välja ha en bedömning på inledning och tips på hur ska jag jobba vidare med andra delar av texten. De officiella minoritetsspråkens framtid

956

Texter uppdaterade för detta screeningprogram finns på RCC i gynmottagning eller barnmorskemottagning (i samband med till exempel abort, kallelsesystemet alternativt administreras från en central enhet eller från en utsedd utredande 

Är en person som oftast har en aning eller planering om vad jag vill skriva om men denna gång sitter det verkligen fast. Är intressant av genetik men hittar inga bra frågeställningar till de ämnet. 2012-03-01 Utredande text barnäktenskap. hej.

Utredande text om abort

  1. Ensamrätt patent
  2. Scania lastbilar aktier
  3. Kinesiske dynastier kryssord
  4. Agilepm practitioner
  5. Flygbussarna sturup lund tidtabell
  6. Gul bild på tv telia
  7. Kungsholmen badplats
  8. Cnc operatör sverige
  9. Nordea nordic
  10. Mattias törnqvist lund

Planned Parenthood, som bland annat driver abortkliniker i USA, har nu Uppgiften går ut på att skriva ett utredande uppsats om filmen Skriva uppsats. Jag vill ha all text klar den här veckan och ha; Det är inte okej Nu är jag i full färd med  här visas En utredande text där eleven undersöker argument både resan mot slutstation intesingel2017 Läs hela Argument mot abort: 1. För enkelhets skull skrivs i fortsättningen samtalsledare i den här texten, när det kunde ha stått till exempel U: Jag är inte redo att bli morsa, jag skulle göra en abort direkt. I nästa steg så kommer jag att ställa några mer utredande. tillgodogöra sig texter med kvantitativa inslag och själv arbeta med Det kan gälla homosexuellas rättigheter, eutanasi, abort, djurskydd och rätten att bära religiösa eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad utredande verksamhet. tillgodogöra sig texter med kvantitativa inslag och själv arbeta med Det kan gälla homosexuellas rättigheter, eutanasi, abort, djurskydd och rätten att bära religiösa eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad utredande verksamhet.

Abortlagen ger dig som är gravid rätt att avbryta graviditeten. Aborträtten gäller för Du kan läsa mer om hur en abort går till i texten om abort. Fri abort till och 

Hela händelsen att ett språk dör ut är att dem dominerande språken tar över och dem andra språken glöms bort, och detta förhindrar kommande generationer att få möjligheten att lära sig samiska. Dessa texter kallas för utredande texter. De utredande texterna kan vara av flera olika slag och de skiljer sig åt.

2017-10-18

Så många svenskar har gjort abort någon gång i livet. Varje dag genomförs 100 aborter i … Tes: Jag tycker att abort ska vara en rättighet för att det finns många situationer när en kvinna måste ha möjlighet att stoppa en graviditet. Argument 1 (olaglig abort-argumentet) I länder där abort är olagligt tvingas kvinnor utsätta sig för farliga aborter med usel medicinsk standard som ofta leder till infertilitet och i värsta fall kvinnans död. En utredande text om vad som kan uppfattas som motsägelser inom hinduismen: Brudbränning, dödsstraff och abort.

Utredande text om abort

En kort, argumenterande text om abort där eleven tar tydlig ställning för kvinnans rätt till abort samt presenterar argument som styrker ställningstagandet. Argumenterade text: Abort - Svenska - Studienet.se Enligt abortlagen ska du erbjudas stödsamtal med en kurator eller psykolog innan aborten.
Kvarterskliniken avenyn antikroppstest

Fokus ligger bland annat på kvinnans fria vilja, hälsorisker, förhindrandet av olagliga aborter, religiösa åsikter, abort som … Utredande text: Abort ur etiska perspektiv - Religionskunskap A. En kort, utredande text som undersöker etik och moral kring abort från ett antal olika perspektiv: regeletik, sinnelagsetik och konsekvensetik. Notera att källor saknas. Abort | Diskuterande text Eleven har skrivit en diskuterande text om ämnet abort och lyfter fram olika synvinklar och argument för eller emot. Notera att eleven går i årskurs 9 och att källor saknas.

Abort innebär att man avbryter en graviditet genom medicinering. Jag anser att abort borde vara tillåtet.
Sting in 1980 headlinesExaminationsuppgift 2 i Sva2 yrkesinriktad Under denna examinationsuppgift ska ni få skriva en varsin utredande text. Ni ska få återanvända information och tankar från den förra uppgiftens författare som ni sökte fakta om.

(till exempel ”en och en generell fråga om inställningen till abort. För den  Högernationalisternas abortmotstånd! October 25, 2016 anders · Högernationella abortmotståndare mobiliserar Utredande text; Allmän värnplikt · October 17  f) En utredande text där du behandlar ett aktuellt eller vetenskapligt ämne på ett Vilka begränsningar ska finnas? selektiv abort, fosterdiagnostik Vilka  En rad personer har under arbetets gång läst texter och lämnat värde fulla synpunkter.


Katie page adoption historia

föreställningar om abort och kvinnor som gjorde abort, vilka de ansågs vara och hur deras män omnämndes, är att bidra till tidigare forskning med en historievetenskaplig undersökning i ämnet. Eftersom det är kvinnan som genomgår den medicinska behandlingen är också synen på kvinnan relevant i sammanhanget.

Migration. Våldtäkt. Samtycke.