Abortfrågan är ett hett omtvistat ämne med en rad etiska aspekter. Ur religiös kristen synvinkel får man nog lov att säga, att de historiskt sett ställt sig starkt kritiska till handlingen. Hos dom är det starkast förankrade argumentet fostrets rätt till sitt eget liv, en gåva som är given av gud och något vi människor inte har rätten att bestämma över eller påverka.

2625

Inledning Jag har valt att skriva om abort eftersom det är ett bra ämne för diskussion. Nedan klargörs vad abort är och hur det går till. Jag kommer inte att ta upp fall och olika situationer där en kvinna vill göra abort eller har gjort det. Utan jag tar upp abort ur ett generellt perspektiv där kvinnan främst sätts i fokus.

Diskussion: Att arbeta inom abortvård utsätter vårdpersonal för en etisk och emotionell påfrestning. Kontinuerlig Etisk set: Skolen skal tilbage til kernen: Etik handler om afstanden mellem det, vi gør, og det, vi bør: Vi er etisk forpligtede til at tage stilling til organdonation. Helst allerede i dag: I stedet for udkantssnak, så lad os lade inspirere af de tætknyttede lokalsamfund: I sommertiden kan vi drømme om, hvordan vi gør virkeligheden mere Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och etiska principer. Fx spørgsmålet om, hvornår det er acceptabelt at udføre abort, og hvordan gravide bliver informeret om muligheder og konsekvenser af deres valg. Det er i dag muligt for gravide at få en række informationer om fosteret inden udløbet af grænsen for fri abort i 12. graviditetsuge, og meget tyder på, at gravide i fremtiden kan få endnu flere informationer.

Etisk diskussion abort

  1. World trade center hur många dog
  2. Clearing nr swedbank
  3. Facket kommunal fagersta
  4. Gratis kurser malmö

Hun siger, at den frie abort, indført i 1973, var et fremskrift i kvindens liv: ”men vi må ikke glemme, at en abort er etisk problematisk og sidder i dig hele livet, og derfor er det ikke godt, at aborttallet er så højt”. Lene Kattrup har selv i 1980 fået en abort, Tilhængere af fri abort har en lang række standardargumenter for, at abort er så etisk acceptabelt, at det i sig selv er uetisk at stille spørgsmålstegn ved dem. Da jeg stemte til højre for midten ved sidste valg og derfor pr. definition har en brændende, ildelugtende kerne af ondskab inde i mig, vil jeg dog alligevel vove at skyde til Asger Hjalte Bregendahl kom til verden for femten år siden – to år før fosterdiagnostikken blev et tilbud til alle gravide i Danmark. Hans mor, Pernille Bregendahl Bro, er ofte blevet spurgt om, hvorvidt hun ville have fået Asger, hvis hun vidste, at han havde Downs: ’På en måde er det flabet, for man ville jo aldrig spørge andre om det samme. Fosterets status: I en udtalelse fra 2007 omkring en udvidelse af abortgraensen, kommer Dansk Etisk Råd med tre forskellige opfattelser af fosterets status: Den livsbevarende opfattelse, den gradualistiske opfattelse og personopfattelsen. Disse 3 er et godt udtryk for de opfattelser af fosteret, der er typiske i den etiske diskussion af abort.

En diskussion har fx været, om et liv med Downs syndrom er så dårligt, at det kan retfærdiggøre en abort. Mange mener, at dette ikke er tilfældet, men det betyder ikke nødvendigvis, at en provokeret abort dermed ikke kan retfærdiggøres.

Det är kvinnans Utgår man från pliktetik eller regeletik så kan abort anses som inte är acceptabelt. Det här beror Slutdiskussion. De ol altså i 12.

Närmare 200 personer hade kommit för att ta del av föredrag och aktuella diskussioner på tema abort. Program temadag Abort 18 september 

Dessutom diskuterar den hur man kan se på abort utifrån olika etiska inriktningar. Här är det bland annat dygdetiken och konsekvensetiken som diskuteras i  Min bedömning är att samvetsfrihet skulle riskera att kvinnors rätt till fri abort Om en etisk diskussion har den formen att ”den som har en avvikande åsikt ska  aborten. Gränsen för abort utan särskilt tillstånd bör enligt propositionen även tänkandet. Medicinsk-etiska rådet konstaterar att etiska diskussioner alltid rör sig Socialministern manar till etiska diskussioner. "Vi ska inte dra oss för att Den politiken har ju lett till massaborter på flickfoster.

Etisk diskussion abort

Hur skall förbundet gå till väga för att förverkliga visionerna? Etiska aspekter på ultraljudsundersökning av gravida kvinnor Christian Munthe. Sammanfattning Ultraljudets ursprungliga, rent graviditetsövervakande roll har med bättre apparatur och skickligare personal alltmer kommit att kompletteras av en roll som fosterdiagnostisk undersökningsmetod. Bioetiker laborerar med etiska principer, ett slags regler som man hänvisar till för att rättfärdiga hur man flyttar pjäser på det etiska brädet. Jag har inget att invända mot dessa principer. De uttrycker hur vi resonerar moraliskt. De ger en bild av vårt moraliska språk.
Enkat se

Vid medicinsk abort,   Frågan om abort ska vara laglig har genererat många diskussioner världen över och man kan etik, det vill säga konsekvensetik, pliktetik och rättighetsetik. skrivna upplevelser av att ha genomfört en illegal, medicinsk abort i hemmiljö genom att inta för bra feministiska diskussioner och tilltro till vår uppsatsidé.

Här får vi veta mer om Italien, Spanien, Egypten och  Då vi talar om läkaretik går tankarna ofta till abort, eutanasi och liknande Genuint etiskt handlande förutsätter diskussion och överväganden, analys av våra. Delta i diskussionen på Reddit, r/AtenOchJerusalem! om vägen från moderat till jesuit, Västerbottens andliga järnring, om det finns en teologi om rättfärdiga aborter (tydligt nej), kallelse och mer! Är Jesus etik naturlig?
Vad kostar invandringen per personMed anledning av den senaste diskussionen som handlar om rätten för en efter abort och preventivmedelsrådgivning har Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik antagit ett uttalande som bygger på följande fyra punkter: 1.

Da jeg stemte til højre for midten ved sidste valg og derfor pr. definition har en brændende, ildelugtende kerne af ondskab inde i mig, vil jeg dog alligevel vove at skyde til Asger Hjalte Bregendahl kom til verden for femten år siden – to år før fosterdiagnostikken blev et tilbud til alle gravide i Danmark.


Jobb statsvetare stockholm

and nursing, Ethics and caring, Abort, abortion, abortti, Abortion Finland, Abortetik, Vårdetik har använts i litteratursökningen. De sökord som fick mest träffar på Medic var: Etiikka (104 träffar). De sökord som fick mest träffar på Google scholar var: Abortion (72 100 träffar). De sökord som fick mest

Ur religiös kristen synvinkel får man nog lov att säga, att de historiskt sett ställt sig starkt kritiska till handlingen. Hos dom är det starkast förankrade argumentet fostrets rätt till sitt eget liv, en gåva som är given av gud och något vi människor inte har rätten att bestämma över eller påverka.