Jag är adjungerad lektor vid SOCAV, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Jag är där kursansvarig för kursen LKK41N, Interkulturell pedagogisk kompetens. Avhandling: Från miljonprogram till högskoleprogram – plats, agentskap och villkorad valfrihet. Bokkapitel: Widigson, M. (2010) Kunskapsstadens

3830

Vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap i Göteborg är den huvudsakliga inriktningen samhällsvetenskaplig. Detta innebär att arbetssociologi, arbetspsykologi, arbetshälsovetenskap är de mest framträdande jämte andra arbetsvetenskapliga perspektiv, såsom historia, ergonomi, teknik och arbetsmedicin.

Hennes forskning är inriktad på arbetsliv   Eftersom Bostad först Göteborg har haft som avsikt att arbeta metodriktigt utifrån PHF-modellen består utvärderingens andra kapitel av en kort presentation av  2017-03-23 - Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Biträdande forskare till projekt i sociologi. Sjukgymnastjobb, Göteborg ○ 2017-03-22 - Institutionen  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Författare :Rebecca Persson; Klara Larsson; [2019-09-03] Nyckelord  Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag cirka 120 anställda  5 maj 2020 Ett hundratal personer deltog den 16 april när Göteborgs universitet, via GU vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs  17 maj 2013 Rapporten presenteras av professor Sven-Åke Lindgren vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Vetenskapsteoretiska aspekter på begreppet evidens Ingemar Bohlin Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Denna presentation  Apr 6, 2021 We offer education in sociology, work science, criminology  Med ert stöd kan Sociologidagarna anordnas och tidskriften Sociologisk forskning ges ut. Göteborgs universitet (Inst.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap göteborg

  1. Bilfirma uppsala
  2. Microsoft certifiering
  3. Sterkt immunforsvar

Sociologi och arbetsvetenskap handlar om att förstå människan i sitt sammanhang. Arbetsvetenskap Detta tvärvetenskapliga ämne omfattar olika perspektiv på arbete och arbetsliv. Arbetsvetenskapen studerar bland annat människors arbetsvillkor, organisationer och ledarskap utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv. Ledningen vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap består av prefekt, pro-prefekt, två vice-prefekter och administrativ chef. Anna Peixoto, prefekt 031-786 6140 anna.peixoto@gu.se Cathrin Wasshede, proprefekt 031-786 5830 cathrin.wasshede@gu.se Emma Engdahl, vice prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning. 031-786 3764 Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 405 30 Göteborg Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har omkring 1000 helårsstudenter och 112 anställda, varav 18 doktorander.

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap och arbetsliv Västsvenska nätverket för teknik- och vetenskapsstudier Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. En utvärdering har gjorts av forskaren Christel Barkman vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. ÄR: Professor emeritus i arbetsvetenskap samt ordförande i Seniorakademien.

Issue Date Title Author(s) 2007: Rörelse i förskolan­ En kvalitativ studie om förskollärares syn på barns fysiska aktivitet: Koppel, Ann-Sofie; Pihl, Mia

Detta innebär att arbetssociologi, arbetspsykologi, arbetshälsovetenskap är de mest framträdande jämte andra arbetsvetenskapliga perspektiv, såsom historia, ergonomi, teknik och arbetsmedicin. Litteraturlista för SC1111, gällande från och med vårterminen 2020 Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2019-11-15 att gälla från och med 2020-01-19. Se bilaga. INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng 2 (115) Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Box 720, SE – 405 30 Göteborg + 46 (0)31 – 786 10 00 www.socav.gu.se Litteraturlista för KL0100, gällande från och med vårterminen 2019 Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2018-11-19 att gälla från och med 2019-01-21. Angelöw, Bosse, Jonsson Thom & Stier, Jonas. (2015). Introduktion till socialpsykologi.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap göteborg

Så här kan du förbereda dig inför studier på distans.
Rankin county tax collector

Angelöw, Bosse, Jonsson Thom & Stier, Jonas. (2015).

Arbetsvetarprogrammet är en nationellt unik och bred samhällsorienterande utbildning som leder till filosofie kandidatexamen i arbetsvetenskap. Programmet omfattar 180 högskolepoäng motsvarande tre års heltidsstudier. Vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap bedrivs forskning och undervisning inom det kriminologiska ämnesområdet sedan lång tid tillbaka.
Influensa 2021 symtom


2 (115) Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Box 720, SE – 405 30 Göteborg + 46 (0)31 – 786 10 00 www.socav.gu.se

Se bilaga. INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng 2 Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Box 720, SE – 405 30 Göteborg + 46 (0)31 – 786 10 00 www.socav.gu.se Arbetsvetenskap är vetenskapliga studier av människor i arbete och arbetets former och processer.


Guds fruktan

Vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap i Göteborg är den huvudsakliga inriktningen samhällsvetenskaplig. Detta innebär att arbetssociologi, arbetspsykologi, arbetshälsovetenskap är de mest framträdande jämte andra arbetsvetenskapliga perspektiv, såsom historia, ergonomi, teknik och …

Adress och telefon.